Mevcut Durum Analizi

 

 

 

MEVCUT DURUM ANALİZİ – HİSSE PAYI TESPİTİ

 

Mevcut durum analizlerinin amacı özellikle mülk sahiplerinin kendi aralarında oluşabilecek mülkiyet haklarıyla ilgili sorunları önceden engellemektir. Bu çalışmalar ile mülk sahiplerinin kendi aralarında yaşayabilecekleri tartışma meydana getirecek konular baştan belirlenmekte ve erken teşhis edilen sorunlar için çözüm önerileri sunulmaktadır.

Mevcut Durum Analizi konusunda yapılacak işler aşağıda listelenmiştir.

  • Kentsel dönüşüm planlanan bölgedeki tüm mülklere için gayrimenkul değerleme raporu hazırlanması ve bu rapor doğrultusunda, piyasa şartlarına uygun paylaşım oranına göre hak sahiplerinin planlanan yeni projedeki haklarını belirlenmesi.
  • Gayrimenkuldeki hisse sahiplerinin toplam gayrimenkul üzerindeki hisse pay oranlarının belirlenmesi.
  • Mülk sahipleri tarafından talep edilmesi halinde mevcut bina hisse paylarının yeniden düzenlenmesi davalarındaki kararlara uygun olacak açıklamalı hisse paylarının yeniden düzenlenmesi raporunun hazırlanması.
  • Gayrimenkuldeki hisse sahiplerinin hisse pay oranlarına göre sahip oldukları arsa alanının belirlenmesi.
  • Gayrimenkulün ve içinde bulunan bağımsız bölümlerin güncel piyasa değerinin hesaplanması. Gerekli görülmesi halinde söz konusu değerlemelerin ücreti karşılığında SPK lisanslı olarak ve UDS’ye uygun şekilde yapılması veya yaptırılması.
  • Gayrimenkulün bulunduğu bölgenin güncel imar izinleri dikkate alınarak, gayrimenkul üzerinde yapılacak yeni bir binanın net kullanım alanının ve hisse başına yapılacak net kullanım alanının hesaplanması.

 

© Berra Danışmanlık – Bağımsız Kentsel Dönüşüm Destek Hizmetleri – 2015