Anlaşma ve Pazarlık Destek

 

Ön hazırlık sürecinde belirlenen şartların ve verilerin ışığında mülk sahiplerine kentsel dönüşüm projesinin en iyi şekilde anlatılmasının sağlanması, bu konuda genel toplantılar yapılması, irtibat ofisinde yada mülk sahiplerinin konutlarında teker teker konuşmaktansa, tüm mülk sahiplerinin uygun bir yerde toplanarak tüm sunum ve açıklamaların mülk sahiplerinin tamamına aynı anda yapılması daha başarılı sonuçlar vermektedir.

 

 

 

 

Mülk sahipleri arasında öngörülen proje üzerinde tam mutabakat sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması ve üzerinde tam mutabakat sağlanan şartlara uygun kat karşılığı sözleşme ve teknik şartnamelerin hazırlanması yada müteahhit ile anlaşma aşamasındaki projelerde müteahhitten gelen sözleşme ve teknik şartnameleri kontrol edilmesi ve düzenlenmesi.

Uzlaşma Yönetimi konusunda yapılacak işler aşağıda listelenmiştir.

 • Gayrimenkul üzerinde yapılacak yeni projedeki bağımsız bölümlerin piyasa değerinin ve inşaat süresine göre hesaplanan değerlerin net bugünkü değerlerinin hesaplanması.
 • Gayrimenkul üzerinde yapılacak yeni projenin inşaat süresinin belirlenmesi ve bu süre içinde bağımsız bölüm sahiplerine gerekli görülürse yapılacak ek yardımların (gayrimenkulün bulunduğu bölgeye göre) hesaplanması.
 • Gayrimenkul üzerinde yapılacak yeni projede hisse başına alınabilecek en yüksek ve en düşük bağımsız bölüm kullanım alanlarının (bölgedeki kat karşılığı paylaşım oranlarına göre) hesaplanması.
 • Gayrimenkul üzerinde yapılacak yeni projede bağımsız bölüm sahiplerinin alacağı yeni daire ile mevcut dairesi arasındaki kullanım alanı değişimin hesaplanması.
 • Yapılan hesaplamaların sonucuna göre daha sonra bölgedeki mülk sahiplerine yapılacak sunumlarda kullanılacak kat karşılığı inşaat şartlarını içeren taslak sözleşme ve şartnamelerin hazırlanması mülk sahipleri ile yapılacak toplantılarda kullanılacak tüm yazılı ve görsel materyallerin hazırlanması.
 • Sözleşme ve teknik şartname maddeleri sunumlarda mülk sahiplerine açık bir şekilde anlatılacak ve mülk sahiplerinin kendilerinin ve mülkiyet haklarının koruma yöntemlerinin açıklanması.
 • Kentsel dönüşüm süreçlerinde karşılaşılma ihtimali olan sorunların belirlenmesi ve risk analizinin yapılması.
 • Yapılan risk analizlerinin ardında mülk sahiplerine projenin anlatılma yönteminin belirlenmesi, mülk sahiplerinin muhtemel sorun ve sorunlarının baştan tespit edilmesi ve bu tip soru ve sorunlarının çözüm önerilerinin listelenmesi.
 • Bölgeye özel imar durumu, sözleşme ve teknik şartnamelere göre Avan Projelerin kontrol edilmesi ve taraflar arasındaki şartlara uygunluğunun onaylanması.
 • MÜLK SAHİPLERİ ve ortaklarına ait olan bu sözleşmeye konu arsa için gayrimenkul değerleme raporu hazırlanması ve bu rapor doğrultusunda, piyasa şartlarına uygun bir fiyattan arsa (bina) üzerinden görüşmelerin sağlıklı yürütülebilmesi için MÜLK SAHİPLERİ ve ortaklarına destek olunması.
 • MÜLK SAHİPLERİ ve ortakları tarafından üzerinde uzlaşma sağlanan satış ve(ya) kat karşılığı inşaat şartlarını içeren şartnamelerin hazırlanması ve ilgili yatırımcılara ulaştırılması, tekliflerin toplanması ve değerlendirilmesi süreçlerinde MÜLK SAHİPLERİNE destek sağlanması.
 • MÜLK SAHİPLERİ ve yüklenici arasında imzalanacak sözleşme ve teknik şartnamenin kontrol edilmesi, gerekli görülen konular hakkında MÜLK SAHİPLERİNİN bilgilendirilmesi, sözleşme, teknik şartnameler ve eklerinin daha önce belirlenen şartlara uygunluğunun belirlenmesi ve imza aşamalarına kadar MÜLK SAHİPLERİNE destek olunması.

İmzalanacak teknik şartnamenin detaylı analizinin yapılarak proje inşaat süreci boyunca devam edecek danışmanlık hizmeti ile ilgili iş planının hazırlanması ve iş planının MÜLK SAHİPLERİNE bildirilmesi.

 

© Berra Danışmanlık – Bağımsız Kentsel Dönüşüm Destek Hizmetleri – 2016